Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego Gimnazjum

Adresaci: 
Uczniowie gimnazjów
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Testy i wyniki.: Informacja na temat wyników eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów (XI.B.21) do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali minimum 75,71% liczby punktów możliwych do uzyskania na tym stopniu.

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Danuta Górecka

 
Etap szkolny

Etap rejonowy:

Arkusz testu z etau rejonowego 2017/18

 
Etap wojewódzki:
 
  1. Arkusze konkursowe z roku 2016/17