Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Jęz. Angielskiego - SP

Adresaci: 
uczniowie szkół podstawowych
Zasięg: 
wojewódzki
Etapy: 
szkolny
rejonowy
wojewódzki
Organizator: 
Łódzki Kurator Oświaty
Współorganizator: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego