Odbiór zaświadczeń

W roku szkolnym 2018/19 organizatorem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych jest Łódzki Kurator Oświaty. Wszelki informcje związane z organizacją WKP dostepne śą na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty