Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie

W  arkuszu eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie określono czas trwania eliminacji rejonowych na 60 minut, a powinno być 90 minut zgodnie z Regulaminem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Wiedza o Społeczeństwie (załącznik nr 14 do Zarządzenia nr 89/2015 Łódzkiego Kuratora Oświaty  z 22 września 2015).

Ogłoszenie w sprawie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych z Języka Polskiego

Eliminacje wojewódzkie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego dla uczniów szkół podstawowych 
z Języka Polskiego odbędą się 10 i 11 lutego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29).
10 luty (część pisemna) godzina 10:00 - 11:00 - sala 210, 310 (szatnia);
11 luty (część ustna) w godzinach od 10:00 do 15:00 - sala 210, 201, 310, (szatnia).
Uczestnicy eliminacji i ich opiekunowie proszeni są o przybycie 

Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia eliminacji rejonowych WKP dla gimnazjów

Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów - miejsce przeprowadzenia eliminacji

Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia eliminacji rejonowych WKP dla szkół podstawowych

Aktualności

Przypominamy, że szkoły które uczestniczyły w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w latach ubiegłych w bieżącym roku szkolnym korzystają z przyznanego wcześniej loginu i hasła. Szkoły, które chcą po raz pierwszy uczestniczyć w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych proszone są o przesłanie mailem podpisanej przez dyrektora szkoły prośby w formie skanu na adres dominik@wckp.lodz.pl . Powyższy mail proszę wysłać z adresu głównego szkoły. Pismo powinno zawierać nazwę szkoły, ulicę, numer, miasto, kod pocztowy, telefon, e-mail.

Archiwum konkursów z lat poprzednich

Informacja Łódzkiego Kuratora Oświaty

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Subscribe to Konkursy Wojewódzkie ŁCDNiKP RSS